Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 

Provinciale afdeling Vlaams-Brabant

Beste collega’s,

De wetgeving wordt voor het ogenblik aan zo een razendsnel tempo gewijzigd, dat het zeer belangrijk is dat wij, notarismedewerkers, voldoende geïnformeerd worden en de nodige aandacht wordt besteed aan onze vorming.

Als beroepsvereniging proberen wij daartoe bij te dragen en voor de tweede vormingsavond van 2018 hebben we een onderwerp en dito spreker gevonden, die ons kunnen helpen onze werkzaamheden met de nodige kennis te verrichten.

Notaris Dirk Michiels, die geen verdere introductie vraagt, is bereid gevonden om te komen spreken over De (online) openbare verkoop na de insolventiewet van 11 augustus 2017.” Hiermee vangen we twee vliegen in één klap: namelijk de nieuwe insolventiewet en de online openbare verkoop.

Gezien de uitgebreidheid van de onderwerpen, zal de vorming in 2 delen verlopen van telkens ongeveer 45m. Daartussen wordt een pauze ingelast van ongeveer 15m. Uiteraard is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Deze vormingsavond zal plaatsvinden op woensdag 16 mei 2018 in de verkoopzaal van het Notarishuis te Leuven, Bondgenotenlaan 134 (Parking via de Maria-Theresiastraat 97).

Jullie worden verwacht:

vanaf 18u : wat bij te praten met collega’s en, indien aangeduid op de hierbij gevoegde inschrijvingsstrook, voor belegde broodjes.

Om 18u 45 : aanvang van de studieavond, zoals gezegd in 2 delen met een pauze van ongeveer 15 minuten ertussen.

De studieavond en de belegde broodjes (mits inschrijving) zijn gratis voor alle leden en ereleden van onze Beroepsvereniging. Aan de anderen vragen wij een bijdrage van 30 EUR of 25 EUR naargelang de inschrijving met of zonder belegde broodjes (inclusief drankje). Gelieve deze kosten vooraf te willen overschrijven op rekeningnummer IBAN: BE64 7364 0130 7252 BIC: KREDBEBB van de “Beroepsvereniging v/h Notarispersoneel”, afd.Leuven, p/a Termerestraat 22, 3020 Herent (Winksele), met vermelding van “naam + voornaam + het kantoor waar u werkt”.

We hopen verder te gaan op het élan van onze eerste vormingsavond en jullie ook weer talrijk te mogen begroeten. Het is de bedoeling om de snel wijzigende wetgeving op de voet te volgen en de studieavonden op een regelmatige basis te organiseren. Dit kan alleen dankzij uw medewerking en uw inzet. Als u graag onderwerpen behandelt ziet op een volgende vormingsavond, zijn alle suggesties welkom.

Voor meer informatie, vragen en suggesties kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Secretariaat : C. Lenaerts – Doleegstraat 22 – 3001 Leuven (Heverlee)

notarismedewerkers.leuven@gmail.com

INSCHRIJVINGSFORMULIER (terug te sturen ten laatste op vrijdag 11 mei 2018 via email: notarismedewerkers.leuven@gmail.com)

De heer /mevrouw/juffrouw…………………………………………...……………………

van het notariskantoor …………………………………………………………………………..

ben lid of geen lid van onze Beroepsvereniging (schrappen wat niet past !) zal deelnemen aan de vormingsavond op woensdag 16 mei 2018 en wenst belegde broodjes te bestellen of wenst geen broodjes (schrappen wat niet past a.u.b.).

Getekend op ………………………………. (gevolgd van uw handtekening)

Share
01/01/2019  LIDMAATSCHAP 2019
01/01/2019  BRUGDAGEN 2019
01/01/2019  LOONBAREMA
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique