Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 

Provinciale afdeling Vlaams-Brabant

Beste collega’s,

2019 belooft op wetgevend vlak een grote uitdaging te worden voor het notariaat. Studie en vorming is dus meer dan noodzakelijk.

De beroepsvereniging probeert haar steentje hier toe bij te dragen en met de eerste vormingsavond van 2019 hebben we een spreker, die er haar missie van gemaakt heeft om haar onuitputtelijke kennis van bijna alle facetten van het notariaat, en dan vooral het fiscale luik, bijna elke dag met ons te delen, hetzij via het e-Notariaat, hetzij door haar uiteenzettingen op de talrijke studiedagen. Zij wordt vergezeld van een collega, die via haar tips op het e-Notariaat ons dagelijks beroepsleven eveneens een stuk eenvoudiger maakt.

Mevrouw Hilde Pelgroms en haar collega Laura Speltincx brengen voor ons een bijzonder interessante bijdrage “Sociale en fiscale notificaties en betaling van de kennisgevingen in geval van rangregeling, faillissement, …

Deze vormingsavond zal plaatsvinden op woensdag 20 maart 2019 in de verkoopzaal van het Notarishuis te Leuven, Bondgenotenlaan 134 (Parking via de Maria-Theresiastraat 97).

Jullie worden verwacht:

vanaf 18u : wat bij te praten met collega’s en, indien aangeduid op de hierbij gevoegde inschrijvingsstrook, voor belegde broodjes.

Om 18u 45 : aanvang van de studieavond.

De studieavond en de belegde broodjes (mits inschrijving) zijn gratis voor alle leden en ereleden van onze Beroepsvereniging. Aan de anderen vragen wij een bijdrage van 30 EUR of 25 EUR naargelang de inschrijving met of zonder belegde broodjes (inclusief drankje). Gelieve deze kosten vooraf te willen overschrijven op rekeningnummer IBAN: BE64 7364 0130 7252 BIC: KREDBEBB van de “Beroepsvereniging v/h Notarispersoneel”, afd.Leuven, p/a Termerestraat 22, 3020 Herent (Winksele), met vermelding van “naam + voornaam + het kantoor waar u werkt”.

Met deze vormingsavond openen we het studiejaar 2019 onmiddellijk met een juridisch hoogstandje en we hopen jullie talrijk te mogen begroeten. Het is de bedoeling om de snel wijzigende wetgeving op de voet te volgen en de studieavonden op een regelmatige basis te organiseren. Dit kan alleen dankzij uw medewerking en uw inzet. Als u graag onderwerpen behandelt ziet op een volgende vormingsavond, zijn alle suggesties welkom.

Voor meer informatie, vragen en suggesties kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Secretariaat : C. Lenaerts – Doleegstraat 22 – 3001 Leuven (Heverlee)

notarismedewerkers.leuven@gmail.com

INSCHRIJVINGSFORMULIER (terug te sturen ten laatste op maandag 18 maart 2019 via email: notarismedewerkers.leuven@gmail.com)

De heer /mevrouw/juffrouw…………………………………………...……………………

van het notariskantoor …………………………………………………………………………..

ben lid of geen lid van onze Beroepsvereniging (schrappen wat niet past !) zal deelnemen aan de vormingsavond op woensdag 20 maart 2019 en wenst belegde broodjes te bestellen of wenst geen broodjes (schrappen wat niet past a.u.b.).

Getekend op ………………………………. (gevolgd van uw handtekening)

Share
09/04/2020  Uitstel CONGRES naar 24/10/2020
05/04/2020  Coronavirus - technische werkloosheid ?
25/03/2020  CORONA
01/01/2020  LIDMAATSCHAP 2020
01/01/2020  BRUGDAGEN 2020-2021-2022
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique